Kontakt w sprawie aukcji:

Od poniedziałku do piątku (godz. 9-17) - tel. (0-58) 321-95-00

kom. 0-691-399-770, 0-601-616-601

Dodatkowe informacje - wosp@trojmiasto.pl

Możliwości odbioru wylicytowanych przedmiotów:

Do 18.01 w siedzibie Portalu trojmiasto.pl
(Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 - "Zieleniak" p. 910)

- poniedziałek i wtorek 8:00 - 19:00 (przedłużone godziny pracy)
- od środy do piątku w godzinach 8.00 - 17.00

- wysyłka pocztowa przy wylicytowanej kwocie powyżej 100 zł
(przelew na konto orkiestry, potwierdzenie przelewu na nr faksu (0-58) 321-95-13)

Konto orkiestry:

PEKAO SA VIII O/Warszawa
58 1240 1112 1111 0010 0944 9739